TERANG TUHAN
Terang Tuhan Bersinar Bagimu

Posts Tagged ‘Laki-laki

Homoseksualitas dalam Alkitab

08/16/2011

Apakah yang dikatakan Alkitab mengenai homoseksualitas? Bagi yang tidak setuju banyak ayat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang dapat diambil, tetapi bagi yang setuju ayat-ayat yang sama ditafsirkan lebih ringan atau sebaliknya ditafsirkan sebagai dukungan. Sejak awal Alkitab berbicara mengenai adanya dua macam gender laki-laki dan perempuan dengan orientasi seksual masing-masing yang disebut sebagai […]

Kewajiban Seorang Istri…

03/12/2011

1 Petrus 3:1-2 mengatakan: “Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya, jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu.” Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan […]

Martabat Manusia

07/03/2010

Martabat Manusia diutarakan dalam tiga kalimat beruntun pada Kejadian 1:27, 28. Pertama:  “Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya.” Kedua:  “laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Ketiga:  “Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka,…Penuhilah Bumi dan takluk-kanlah itu.” Martabat manusia diutarakan di sini selaku yang terdiri dari tiga macam hubungan unik yang ditegakkan Allah bagi kita berdasarkan ciptaan, […]